For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f?宧tidsutveckling f??ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L?ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ?pna kurser
 F??ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr?ng
Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f?vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

FRAMTIDSBYGGET® - en ettårig kurs i framtidstudier

 
Beskrivning av en metod kallad Framtidsbygget® - en ettårig kurs i framtidsstudier.

 
Visionscentret Framtidsbygget i Sverige har guidat 170 människor genom ett forskningsprojekt kallat Framtidsbygget®. Denna forskning har utförts av ickeforskare med samhället som förmånstagare.

Bakgrund
 
Framtidsbygget® ?baserat p堥tt relativt nytt akademiskt ?e vilket b?de ta form p堶0-talet. Bertrand de Jouvenel var en av de k?a initiativtagarna till Futuribles-gruppen, som utvecklade en ny anv?ning av ordet ?tiden? i Frankrike, riktad mot beslutsfattare. Gruppens framtidsforskning ?k? som la prospective p堦ranska. La prospective ?baserat p堦em specifika steg, vilka resulterar i scenarier. Rand Corporation, tankesmedja i USA, utvecklade ett antal olika tekniker f?nv?ning i framtidsstudier. Delfi och Korsp嶥rkan är tv堥xempel. Senare har forskningstekniken utvecklats till att inkludera omv?dsbevakning, trendanalys, scenarioteknik och mycket mer. M宧a akademiker anv?er framtidsstudier i sitt eget framtidsarbete. Framtidsstudier l? ut p堵niversitet och ?n p堧rundskoleniv堍 i flera l?er i v?den. Konsulter och f?ag integrerar omv?dsbevakning, trendanalys, scenarioskrivning och visionsskapande i sina verksamheter. Robert Jungk arbetade i Tyskland, ?terrike och Schweiz med framtidsfr姯r p堥tt annat s?. ? 1962 b?de han med workshops f?rbetare. Hans m嬳?ning var att hj?a m?iskor ta en aktiv roll i skapandet av sina egna framtider. Han b?de med ett p峴奮de, inkluderade brainstorming, prioritering, fantasi och kreativitet. Deltagarna utvecklade handlingsplaner vilka de sedan följde.
 
Framtidsbygget® kombinerar alla dessa traditioner och har lagt till andra viktiga dimensioner.
 

 
Visionscentret har lagt värderingar till sina framtidsstudier. Vi har också tagit in kunskap om inlärningsstilar och den senaste hjärnforskningen, så att deltagarna studerar i överensstämmelse med sina egna personliga inlärnings- och arbetsstilar. Vi tar också hänsyn till deltagarnas personliga utveckling så att de kan jobba bra ihop.
 

 
Natalie Dian tog framtidsstudier till Sverige 岠1985, men det var inte f?auml;n 1992 som hon och Christel Nilsson utvecklade en modell som utbildar individer att anv?a framtidsstudier i sitt arbete och sin vardag. Modellen innebär mycket mer än att l? sig framtidsteknik. I andan av Jungk uppmuntrar den individer att bli mer proaktiva i skapandet av framtiden samtidigt som de utvecklar social kompetens. Det ?en inspirerande modell f?uxenutbildning. Det är viktigt, inte minst, med tanke p堤et livsl宧a l?nde vi alla m峴e delta i.
 

Fakta
 

Varje genomf?studie h?? sig till olika system, den offentliga sektorns framtid, det h嬬bara samh?ets framtid, framtidens arbetsmarknad, etc.
 
Varje studie leddes av 35 utvalda arbetsl?personer.
 
Grupperna s姠olika ut; tre var f?ngdomar mellan 18 och 27, en var f?vinnor mellan 35 och 55 och en var f??och kvinnor mellan 25 och 50. Efter ett framg宧srikt resultat i det inledande projektet, utbildade Visionscentret, 岠1996, projektledare f?BV:s projekt "Trendbrytarna". De, i sin tur, ledde tv堢Transnational Employment Youth Start Projects" finansierade av EU:s sociala fond. De utarbetades f?tt sprida konceptet och f?tt testa modellens upprepbarhet. De tv堰rogrammen f?ngdomar mellan 18 och 24 岠genomf?s i olika delar av Sverige. Efter framg宧srika resultat gick en av projektledarna vidare till att implementera det hon hade l? i l?rutbildningskurser och i sin egen l?rg?ing. En annan uttryckte sig i bokform, "Vilken framtid vill du ha Svensson?", vilken utmanade svenskarna att delta i f?dringarna som p姩ck runt omkring dem. Ytterligare andra sl?te framtidselementet och gick vidare till att l?a tonvikt p堶?eringar, l? sig att l? och personlig utveckling kombinerad med personlig r大ivning i framg宧srika projekt f?ngdomar.
 
Deltagarna valdes ut p堧rund av deras olika bakgrund, kulturtillh?het och arbetserfarenhet.
 

 
Tre tankar ligger bakom valet av f?ragsh嬬are, material och 殩ngar som deltagarna erh嬬er f?tt kunna utf? sina framtidsstudier.
 
  1. Studiemiljön bör likna en arbets/forskningsmiljö och studieinnehållet ha samma kvalité som vid vuxen- och universitetsutbildning.
  2. Hjärnforskningen lär oss att det finns olika sorters intelligenser och att vuxna och barn måste få utbildning utifrån sina unika kombination av intelligenser.
  3. Vi vet att de flesta barn inte har en positiv erfarenhet av skola och utbildning. Vuxenutbildning måste hjälpa vuxna att erfara inlärande som en positiv aktivitet eftersom de måste fortsätta lära sig hela livet.

Framtidsbyggets® pedagogiska modell
 
Framtidsbyggets® pedagogiska modell har h?ats fr宠m宧a k?or. N姲a av koncepten ?
 
M?iskor l?sig b? n?det de g??s konstruktivt, n?de ser meningen med sitt arbete.
 
M?iskor l?sig b? n?de kan hitta information sj?a och n?det ?ett ?e de ?intresserade av eller utmanade av.
 
M?iskor l?av varandra lika mycket som de l?sig av "l?ren".
 
M?iskor l?sig b? n?de ser hur olika teman integreras.
 
M?iskor l?sig b? n?de har tillg宧 till en given struktur och personlig flexibilitet inf?in egen inl?ing.
 
M?iskor l?sig b? n?de f?岠sin egen inl?ingsstil.
 
M?iskor l?sig b? n?informationen stimulerar alla sinnen.
 
M?iskor har ett behov av att se b夥 helheten och detaljerna.
 
M?iskor har ett behov av att l? sig tekniker som de kan anv?a hela livet, inte bara till n?a test.
 
M?iskor l?sig b? n?de utv?erar sina egna inl?ingsresultat och n?deras framg宧 m? mot deras egna tidigare prestationer.
 


 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se 

More Reading:

www.ipbshoes.com www.casaplayer.com www.dirkshoes.com www.gomezshoes.com www.lovernshoes.com