For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 Ö°pna kurser
 F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget fâ «vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

   NATALIE DIAN
 

 

NATALIE DIAN

Organisationskonsult, Framtidsanalytiker.

Om Natalie:
 
Utbildning
Tidigare arbete
F⥬䳮ingar
Kurser
Artiklar och kapitel i bã«¥r
Utgivning

Lä³ artikel om Natalie i essens 2/04  (pdf)

Lyssna på ¥tt inslag i Bildningsradion, frå® l⤡gen den 16 april 2005,

Lä³ artikel om Natalie i GP 1/08  (pdf)


Memberships:
 

The Foresight Network
 

The World Futures Studies Federation
 

World Future Society

 
  Natalie Dianär organisationskonsult med över 30 års erfarenhet av att jobba med människor. Hon har jobbat med omvärldsbevakning, trendanalys, scenarier och visioner långt innan det blev populärt. Hon har utvecklat Grundl䧧ande V䲤eringskort, en metod för att hjälpa individer och organisationer att identifiera och artikulera sina värderingar och har skrivit ett antal artiklar om framtidsstudier och värderingar utgivna av facktidningar. Regelbundet skriver hon nya á ¨ref="../signs/sign1.htm">Tecken i tidenÍŠ på Visionscentrets webbsidor. Hon har en Bachelorsgrad i ”Counseling and Guidance” från Antioch University i USA och vidareutbildning i organisationsteori och framtidsstudier.

Som futurist specialiserar jag mig p庼/b> processer i framtidsstudier, trender, trendanalys, scenarioskrivning och visionsutveckling.

Expertis:
Värderingar, organisations- och gruppbeteende, trender och scenarieprocesser.

Innovationer: Grundläggande Värderingskort - ett system att kartlägga egna, grupp- och ledningsvärderingar.
Foresight Styles Assessment
- ett test som avslöjar förmåga till långtidstänkande och hur man hanterar förändring.

Intressen:
Ekologisk boende
Ekologisk tr䤧岤sarbete
Familj och vä®®er.

V䲤eringsgrund:
Jag tror att mä®®iskor i grunden ä² goda. Mä®®iskan ä² ett levande system som alltid f⳶ker komma i balans. Jag dras till mä®®iskor som hj䬰er mig skapa balans. Ledarskap ä² viktigt fâ ­ig, jag f⥤rar att v䬪a den jag f쪥r, och undviker strikta hierarkier som begr䮳ar min beslutsfattningsfâ­¥ga och kreativitet. Jag f⥤rar att vara min egen chef, samtidigt som jag samarbetar med andra. Mä®®iskor ä² flexibla och kan 䮤ra sig. Det ä² olikheter mellan mä®®iskor som driver introspektion, medvetenhet och 䶥n irritation. Vi beh楲 ä®¤å ´ryggheten vi hittar hos likt䮫ande. Jag dras till kulturella skillnader samt likheter i v䲤eringar. Reflektion eller "att vara" bevarar v岡 h䬳a, ger mening å´ v岡 handlingar. Jag v䲤erar reflektion i en v䲬d dä² "gâ¡®det" ä² dominant och ofta saknar betydelse.
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se 

More Reading:

www.ipbshoes.com www.casaplayer.com www.dirkshoes.com www.gomezshoes.com www.lovernshoes.com