For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser f⠬宧tidsutveckling f⠦⥴ag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
Bibliotek
 L䮫ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
 Konsulttjänster
 ְpna kurser
 F⥬䳮ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr䮩ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget f⠫vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 
  BIBLIOTEK- Databöcker / LIBRARY - Computerization
    Back to Library index
   

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Computerization

Omsorg med IT

Andersson, Ortman

Teldok, rapport 102

Databöcker

Företagandende i informationsteknologi

Asplund Göran

Teldok, rapport 98, Stockholm, 1995

Databöcker

IT-företag i samverkan - nätverk för bättre affätet

Berg, Johannesson & Kempinsky

Teldok, rapport 109 Stockholm 1996

Databöcker

IT i skolan

Bolander Lars

Teldok, rapport 100, Stockholm, 1995

Databöcker

Tillväxtföretagen och de teleanknutna informationssystemen

Bolander Patrik,
Steen Roland

Teldok, rapport 95, Stockholm, 1995

Databöcker

IT och framtidens lärande

Bolander, Lars

Telematik 2001

Databöcker

Databoken Netscape Navigator 2.0

Bruce, Anders

Docendo Läromedel AB Stockholm, 1996

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Computerization

Utan IT stannar marknaden

Carlsson, Bengt

Teldok, rapport 104

Databöcker

20 sekunder till jobbet

Forsbäck, Lennart

Teldok, rapport 101

Databöcker

Att utnyttja den nya friheten i tid och rum

Forsebäck, Lennart

Teldok Info 16

Databöcker

Cybershoppare, Intermediärer & Digitala handelsmän

Forsebäck, Lennart

Telematik 2001

Databöcker

Elektronisk handel: Status och trender

Fredholm, Peter

Telematik 2001

Databöcker

Teknik i butik - informationsteknoligi i svensk dagligvaruhandel

Hagge Rilegård, Hagge & Stefan Thorén, Stefan

Teldok rapport 106

Databöcker

The Teldok Yearbbok 1997

Holst, Gull-May

Teldok, report 116, Stockholm 1997

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Computerization

Den grafiska branschens utveckling mot digital kommunikation

Håkansson Bertil

Teldok, rapport 99, Stockholm, 1995

Databöcker

IT-några skolexempel från Mittnorrland

Höglund, Arvid
Karlsson, K-G

Teldok, rapport 108, Stockholm 1996

Databöcker

IT i skolan - vision och verklighet

Höglund, Arvid
Karlsson, K-G

Teldok rapport 126

Databöcker

Smarta kort - den smartaste lösningen?

Höynä, Ulla-Karin

Teldok Info 17

Databöcker

Sett och Hört via bildkommunikation

Johansson, Susanne
Stenbacka, Susanne

Teldok, rapport 96, Stockholm, 1995

Databöcker

Den svenska marknaden för online, audiotex och CD-Rom

Klasén, Lars
Olofsson, Anders

Teldok, rapport 93, Stockholm, 1995

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Databöcker

The whole Internet

Krol Ed

O´Reilly & Associates, 1992

Computerization

Internet och Medborgaren

Kungl. Tekn. Högskolan

Arkitektkopia Color Center AB

Databöcker

IT inför framtiden

Lennerlöf, Lennart

Telematik 2001

Databöcker

IT i arbetsliv och samhälle

Lennerlöf, Lennart m fl

Telematik 2001

Databöcker

Våga Vara Visionär

Läärä Tiina

Teldok, rapport 97, Stockholm, 1995

Databöcker

Singapore - Livet på den intelligenta ön.

Malmström, Lars

Teldok rapport 114

Databöcker

Informations samhället

Masuda, Yoneji

Liber förlag 1980

Databöcker

En bok i sänder

Mossberg, Maja-Brita

Teldok 122

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Computerization

Via Teldok 28, Så byggdes en världsundustri - Entreprenörskapets betydelse för svensk mobiltelefoni.

Mölleryd, Bengt G.

Via Teldok, 1997

Databöcker

Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag. Erfarenheter från fem företag.

Peter Fredholm, Peter

Teldok 107

Databöcker

Nätet som marknadsplats - De svenska pionjärerna

Sandén, Weje

Telematik 2001

Databöcker

Välfärd via nätet?

Segerlund, Carl-Öije

Telematik 2001

Databöcker

IT för samhällsservice, demokrati och folkbildning i Sverige

Segerlund, Carl-Öije

Teldok, rapport 113

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Databöcker

IT-visioner i verkligheten

Stjernqvist, Inger

Teldok, rapport 111

Databöcker

PageMaker 5 övningshäfte

Sturmark, Christer

Pagina Förlags AB

Computerization

JIT för resurssnål logistik

Swahn, Magnus

Teldok rapport 110

Databöcker

Vårdkedjan och informationstekniken

Sågänger, Jonny
Utbult, Mats

Teldok 119

Databöcker

Internetanvändningen i Sveriges befolkning

T. Österman & J. Timander

Teldok, rapport 115, Stockholm 1997

Databöcker

Klarar den svenska offentlighetsprincipen mötet med Cyberrymden?

Thelin, Krister m fl

Telematik 2001

Databöcker

Lär vid din läst

Utbult, Mats

Teldok, rapport 103

KATAGORI/
CATEGORY

TITEL/
TITLE

FÖRFATTARE/
AUTHOR

FÖRLAG & ÅR/
PUBLISHER & YEAR

Databöcker

55 rapporter från TELDOK 1991-1995

Vedin, Bengt-Arne

Teldol, referensdokument L

Databöcker

Myter om IT

Vedin, Bengt-Arne

Teldok, rapport 94, Stockholm, 1995

Databöcker

Den valbara tekniken

Vedin, Bengt-Arne

Teldok, rapport 112

Databöcker

Resor i rum och tid

Vedin, Bengt-Arne

Teldok, rapport 105

  Back to Library index

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se