For English version, please click here    
 Ett center som erbjuder resurser fa ???”ģtidsutveckling fa |a£¤”äag, myndigheter och enskilda

 Hem  Sitekarta  Kontakt

Om oss
 Visionscentret
 Natalie Dian
 Kollegor
 Klientlista

Resurser
 "Environmental Scanning 1999-2008"
 Artiklar & Utgivningar
 Bibliotek
 L???ar
 Fackjournaler

Vad vi erbjuder
Konsulttjänster
 ?”ćpna kurser
 Fa£¤??3?ingar
 Uppdragskurser
 Avslutade uppdrag

Framtidstr???ng
 Introduktion
 Framtidsbygget
 Framtidsbygget fa ?vinnor
 Framtidsspanarna
 Framtidsklubben

 

TRENDANALYSER

 


Tre metoder för trendanalys:
 
 
Framtidshjulet
 
Framtidshjulet hj??”ćer oss att fa3”ä? ”„rsaken till och effekten av trender, h??”čelser och problem och visar p? 3amband och p??£¤rkanseffekter mellan dessa p? £¤tt mycket p?”ä?gligt s?”ä”ä. Hjulet visar möjliga konsekvenser av en ursprunglig företeelse, men även på konsekvenserna av konsekvenserna i flera led framåt. På detta sätt kan man urskilja både möjligheter och hinder, både positiva följder och negativa av en enda händelse. Framtidshjulet förutsäger inte framtiden, men vidgar perspektiven och ger aha-upplevelser. Framtidshjulet kan vara till stor hjälp när man utarbeter scenarier och vill dra ut konsekvenserna av en tänkt utveckling.

Exempel p? £¤tt framtidshjul baserat p? ”ärenden att utbudet av fa?1elsebara energik???or ??2:
 

 
 
 
Korsp??£¤rkansanalys
 
Korsp??£¤rkansanalys (Cross Impact Analysis) ?2 en snabb och effektiv process som kan hj??”ća oss att fa3”ä? ”§ur trender och h??”čelser kan inter-ageramed varandra. Fa-£¤gan att klarga?? fa3”ä? ”„ch dokumentera s?”č?na interaktioner har visat sig vara v?2”čefull i m??”ģa situationer inte minst vid beslutsfattande och prioriteringsdiskussioner.
 
Korsp??£¤rkansanalys har sitt ursprung fr?? ett simuleringsspel som hette "Futures" och som utvecklades p? ?0-talet (av tv? -?? som hette Gordon och Helmer). Det utvecklades fa ?tt visa hur tv? ”ćarallella h??”čelser kunde p??£¤rka varandra s? ?tt antingen den ena eller rentav b?”č? fa”č?drades eller s? ?tt n?”ģ”„t annat ov??”äat resultat uppstod. Andra metoder unders?£¤2 ofta en fr?”ģ? helt oberoende, men genom att placera fr?”ģ?n i ett sammanhang f?2 man fram hur den p??£¤rkar och p??£¤rkas i ett sta2£¤ system. Trendanalys ?2 fa3”äa steget i korsp??£¤kansanalysen.

 

KORSP?ØCERKAN
  Trender
Hur skulle denna trend påverka denna trend? ???de arbetsl?”§£¤t mer tid fa £¤gna intressen mindre kontanta medel
???de arbetsl?”§£¤t
X
egna intressen definierar vem jag ?2? inte arbetet mer arbetsl?”§£¤t p.g.a. mindre kؤ?2aft
mer tid fa £¤gna intressen utvecklande av hobby som garanti mot arbetsl?”§£¤t
X
egna intressen som inte kr??£¤r pengar utvecklas
mindre kontanta medel mer hemgjord mat och g??”„r ??”ä utbyte av tj??3ter
X

 
 
Nine-box-tekniken
 
"Nine box" ?2 en mycket enkel teknik som anv??”čs fa ?tt utv?2”čera en grupps uppfattning om en h??”čelse eller fr?”ģ£¤. Med hj??”ć av denna teknik kan man pr?? om det ?2 troligt att en h??”čelse ska intr?||e och vilken den fa?”čntade effekten blir om s? 3ker.
 
Fa3”äa steget i anv??”čandet av nine-box-tekniken ?2 att beskriva den h??”čelse eller fr?”ģ? som ska analyseras. Det ?2 ocks? ”éra om man kan uppr?”ä”äa kriterier fa ?ad som kan betraktas som h? 2esp. l?”ģ effekt om h??”čelsen intr?||ar och ??£¤n fastst???a en skala vad betr?||er graden av sannolikhet att h??”čelsen intr?||ar.

 

     STOR    effekt    LITEN
STOR
 
 
 
sanno-
likhet
 
 
 
LITEN
 
 
 

 

 
    Tillbaka till Konsulttj??3ter
 

 Webmaster  Kontakt: visionscentret@framtidsbygget.se 

More Reading:

www.ipbshoes.com www.casaplayer.com www.dirkshoes.com www.gomezshoes.com www.lovernshoes.com